jatoja

109 tekstów – auto­rem jest ja­toja.

Miłość ubierać w słowa to jak próbo­wać całe po­wiet­rze zeb­rać i no­sić w pudełku. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 20 października 2017, 22:03

I nie poz­nają, że błoto piją, którzy wo­dy nig­dy nie spróbowali. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 22 sierpnia 2017, 20:43

Mądrość z dzi­siaj to błąd jut­ra, dopóki kroczy­my w jed­nym kręgu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 sierpnia 2017, 20:15

Dante

spłynęła kropelka
na stół
wy­paliła dziurę
w dół
do ziemi
do skały
do piekła
i wyszły z niej mary
naj­dzik­sze demony
naj­gor­sze kreatury
pot­worne maszkary
złe duchy
kostuchy
i siły zyskały

tańczą wo­koło
krzyżem znaczą mi czoło
kwad­ra­tem znaczą mi dłonie
gwiaz­da­mi zdo­bią skronie

Dym kłębi się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 grudnia 2016, 20:55

Nie sztu­ka jaśnieć w słoneczny dzień. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 września 2016, 20:28

I kłam­stwo drogą do Prawdy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 września 2016, 12:12

Nie wszys­tko wiem i ro­zumiem, dlacze­go więc potępiam? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 sierpnia 2016, 09:41

* * *

Bar­dzo się z niego cieszy
choć przecież
widzi
jak­by nie widziała
słyszy
jak­by jej uszy zatkało
czuje
ale tyl­ko je­den, słod­ki smak

wełnianą skałę
przesunął
poczekał

zmartwychwstała 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 10 października 2015, 13:54

* * *

Bądź wodą moją
nie z deszczu
nie obok
bądź krwią
i bądź wodą
mną bądź
lecz sobą
tą drogą
nie szedł nikt
bo nie mogą
przes­tać chcieć
bo mieć nie możesz
możesz być jedynie
i bądź tyl­ko
i tyl­ko to wystarczy

zrozum
już kochasz 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 września 2015, 22:48

Dalekość

jeśli się do mnie zbliżysz
po­wiem ci wszystko
z po­sinia­czo­nymi kolanami
na czworaka
odejdziesz

i na nowo
raz jeszcze
po­kocham powietrze 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 września 2015, 01:48
jatoja

płeć: "słaba" Enneagram: 4w5

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jatoja

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

20 października 2017, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość ubierać w słowa [...]

20 października 2017, 22:03jatoja do­dał no­wy tek­st Miłość ubierać w słowa [...]

28 września 2016, 17:56yestem sko­men­to­wał tek­st Nie sztu­ka jaśnieć w [...]

28 września 2016, 17:48jatoja sko­men­to­wał tek­st Nie sztu­ka jaśnieć w [...]

19 września 2016, 21:19yestem sko­men­to­wał tek­st Nie sztu­ka jaśnieć w [...]

7 września 2016, 14:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st I kłam­stwo drogą do [...]

31 sierpnia 2016, 11:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie wszys­tko wiem i [...]

31 sierpnia 2016, 09:43onejka sko­men­to­wał tek­st Nie wszys­tko wiem i [...]

10 października 2015, 13:54jatoja do­dał no­wy tek­st Bardzo się z niego [...]

27 września 2015, 22:48jatoja do­dał no­wy tek­st Bądź wodą moją nie z [...]